Басшылық
 

   Қожахметова Гүлсім Шабданқызы


   Директор

   Телефон:  8(7212) 445614

   e-mail: gulsum.k71@mail.ru 

 

    Лауазымдық нұсқаулықтар 

 

   -  Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес орталықтың барлық іс-әрекеттерінің бағыттары бойынша басшылық етуді жүзеге асырады.

Орталықты басқару құрылымы мен штаттық кестені анықтайды, бекітеді.

  - Даму стратегиясының, мақсаттары мен міндеттерін анықтайды, зерттемелер ұйымдастырады, орталықтың даму бағдарламаларын бекіту мен орындалуын, ішкі тәртіп ережелерін ұйымдастырады.

  - Бюджеттік қаражаттың тиімді қолданылуын қамтамасыз етеді. Белгіленген  заң шегінде орталықтың мүлкі мен құралдарын басқарады. Оқу-материалдық базасының толықтырылуын, сақталуын және есеп қисабын қамтамасыз етеді.

  - Республикадағы және шетелдегі қоғамдық ұйымдармен (қауымдастықтармен, кеңестермен және т.б.) қарым қатынасты ұйымдастырады.

  - Ғылыми-педагогикалық және тәрбие үрдістерінің қажетті деңгейімен қамтамасыз ететін кадрларды іріктеуді, орналастыруды жүзеге асырады.

  - Қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын анықтайды, олардың кәсіби шеберліктерін арттыру үшін жағдайлар жасайды. Шығармашылық инициативаларын ынталандырады, мадақтайды.

  - Орталықтың ғылыми-әдістемелік кеңесінің жұмысына басшылық етеді. Қажетті есепті дайындау мен ұсынуды қамтамасыз етеді.

  - Біліктілік талаптары: жоғары педагогикалық еңбек өтілі 7 жылдан кем емес.

      Талдайды, тағайындайды, бекітеді:

   - Жұмыс жасау мен дамудың маңызды, келешекті қажеттіліктерін, Орталық ұжымының тіршілік әрекетін қамтамасыз ету бойынша лауазымдық нұсқаулықтарды;

   - Орталық дамуының және қызметінің өзекті және кешегі бар қажеттіліктерінің, қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін өздерінің жарғылық 

   міндеттерін жүзеге асыру аясындағы келешек мүмкіндіктерді;

   - оқу-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық үрдістердің барысы мен дамуын;

   - орталық Жарғысын.

       Болжайды:

   -  жоспарланған үрдістердің қызмет етуі мен дамуының салдарын; 

   -  даму стратегиясын анықтау үшін қоғамдағы және білім берудегі өзгерістердің беталысын.

       Өңдейді және анықтайды:

   - қызмет ету мен дамудың стратегиялық құжаттарын.

   - Қарағанды облысы білім басқармасының келісімі бойынша басқару құрылымы мен штаттық кестені.

       Жоспарлайды және ұйымдастырады:

   - оқу-әдістемелік және әкімшілік-шаруашылық жұмыстарды; 

   - даму бағдарламасын өңдеу мен жүзеге асыруды;

   - Қарағанды облысының білім бөлімдерімен, КжТББ байланыс жүйесін;

   - Орталықтың қызмет ету барысын қадағалау жүйесін;       

   - кадрларды іріктеуді, жұмысқа алуды және орналастыруды. 

       Қамтамасыз етеді:

   - даму бағдарламаларын, оқу-әдістемелік құжаттарын өңдеуді, бекітуді және орындалуын қадағалауды. 

   - жергілікті басқару органдарымен, білім беру ұйымдарымен, қоғамдастықтармен нәтижелі қарым - қатынасты  және ынтымақтастықты.

   - бөлім жұмыстары үшін қажетті жағдайлар жасауды.

   - ұжымдағы жайлы моральдық-психологиялық ахуалды, қызметкерлердің шығармашылық инициативаларын мадақтауды және ынталандыруды. 

   - бюджеттік қаражатты үнемді қолдануды.

      Басқарады:

   - Орталық жұмысын.

       Қадағалайды:

   - орынбасарларының және тікелей бағынушыларының қызметтерін. 

   - жұмыс жоспарының орындалуын.

   - оқу-әдістемелік, қаржылық, шаруашылық қызмет аясында қабылданған шешімдердің орындалуын.

       Үйлестіреді:

   - барлық орынбасарлардың, бөлімдердің бірлесіп жұмыс жасауларын. 

   - қызмет барысында туындайтын ғылыми, оқу-әдістемелік, әкімшілік, қаржылық, шаруашылық және басқа да мәселелерді.

        Ықпалын тигізеді:

   - ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған білім беру ұйымдарының қызметтеріне.

   - ұжымдық шартқа сәйкес әрекет ететін кәсіподақ қызметіне.

        Бағалайды:

   - Орталықтың стратегиялық құжаттарының жұмысы мен дамуын.

         Кеңес береді:

  - білім беру үрдістеріне байланысты Қарағанды облысының білім беру ұйымдарына.

         Редакциялайды, түзетеді:

  - басылымға және жоғары тұрған органдарға ұсынылатын даму және жұмыс  материалдарын, әдістемелік құралдарды, зерттеулер мен эксперименттер нәтижелерін және т.б.

         Хабардар етеді:

  - орталықтағы, білім беру жүйесіндегі  тәрбие үрдісінің мәселелері бойынша әкімшілік пен редакциялық баспа бөлімін;

        Тыйым салады:

  - қолданыстағы заңнамаға қайшы келетін коллегиялық басқару органдарының шешімдеріне.

  - типтік тізімде қарастырылмаған жабдықтар мен құралдарды қолдануға.

  - оқушылардың денсаулығына қауіп төндіретін іс-шаралар өткізуге.

         Қатысады:

  - әдістемелік жұмыстарға, эксперттік кеңестерге;

  - жиындарға, семинарларға, конференцияларға, тренингтерге, «дөңгелек үстел» отырыстарына және Орталықта, облыстың білім беру ұйымдарында ұйымдастырылатын және өткізілетін басқа да іс-шараларына;

  - білім беру бойынша қажетті әдістемелік құжат жасауға;

  - әдіскерлер контингентін құруға;

  - педагог қызметкерлерді аттестациялаудың дайындығы мен өткізілуіне. 


   Асакаева Дана Саламатовна


   Директордың техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту жөніндегі орынбасары  

  Телефон:  8(7212) 502513

   e-mail: shanyrak_karag@mail.ru

   Лауазымдық міндеттері:

    - Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығының жарғысына және өзге де нормативтік құжаттарға сәйкес техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін басқарады.

    - Техникалық және кәсіптік білім беру үдерісінің мәселелерін,  сала бойынша жүргізілетін жұмыстардың, жобалардың нәтижелі болуын қадағалайды.

    - Техникалық  және кәсіптік білім беру саласы әдіскерлерінің кәсіби құзіреттілігін арттыруды қамтамасыз етіп, жаңа әдістерді, әлемдік деңгейдегі жобалар бойынша жұмысты ұйымдастырады.

    - ТжКБ бөлімінің болашақтағы және ағымдағы жұмыс жоспарын мақұлдап, өзгерістер мен толықтырулар енгізеді.

    - ТжКБ дамыту мәселелері бойынша, облыстық және республикалық  конференциялар мен семинарлардың ұйымдастырылып, өткізілуін жүзеге асырады.

     - Білім беру ұйымдарының ғылыми - әдістемелік қызметін жоспарлайды және ұйымдастырады.

     - Әдіскерлер қызметінің мониторингісін жүзеге асырады.

     - Ғылыми - әдістемелік қызметті сүйемелдейді және баспа қызметіне басшылық жасайды.

    - Бөлімнің болашағы бар стратегиялық бағыттарын әзірлейді.


 Әбдікерова Бақытгүл Химальдинқызы


   Мектепке дейінгі және жалпы орта білімді дамыту бойынша  директордың орынбасары

Телефон: 8(7212)418200

 e-mail: bahyt1966@mail.ru 

  

   Лауазымдық міндеттері:

      ОӘО директорының орынбасары келесі міндеттерді атқарады:

   - Орталық жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес мектепке дейінгі және жалпы орта білім бөлімінің қызметіне басшылық етеді.

    - Мектепке дейінгі және жалпы орта білім бөлімі қызметінің стратегиялық, басым бағыттарын дамытады.

    - Орталық бөлімдерінің ғылыми, әдістемелік жұмыстарын жоспарлайды, ұйымдастырады және қадағалайды.

   - Өткізілетін іс-шаралардың бағдарламалық-әдістемелік дайындығына, ғылыми сүйемелденуіне басшылық етеді және қадағалайды.

   - Әдіскерлердің жұмыс жоспарларының жүзеге асырылуының талдауын жасайды.

   - Бөлім қызметкерлеріне ғылыми-әдістемелік, кеңестік-эксперттік көмек көрсетеді.

   - Әдіскерлер жұмыстарының мониторингін жүргізеді.

   - Менеджмент зертханасының жұмысын, тәрбие жұмысын және психология жұмыстарын ұйымдастырады.

   - ОУ маркетингтік, тематикалық, кешенді зерттеулерін ұйымдастырады.

   - Баспа қызметіне басшылық етеді, ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу мен әдіскерлердің интернет-форум, чат, семинар, конференция жұмыстарына қатысуларын ұйымдастырады.

   - Алдыңғы қатарлы, білікті мамандар қатарынан педагогтердің іріктеуін жүргізеді және оларды орталық басшысына ұсынады.

   - Аймақтық құрылым қызметкерлеріне кеңес беруді, орталық зертханаларының жұмысын үйлестіруді жүзеге асырады.

   - Әдістемелік құрамның аттестациядан өтуін ұйымдастырады.

   - Орталық жұмысының нәтижелілігін арттыру бойынша ұсыныстар жасайды.

   - Бөлім қызметі туралы ақпараттық материалдарды жүйелендіреді және құрайды, Эксперттік кеңеске қатысады.

   - Қажет есептің дайындалуы мен ұсынылуын қамтамасыз етеді.


    Копбаева Гульмира Сабитовна 

    Тәрбие жұмысы бойынша директордың орынбасары    

   Телефон:  8(7212)506116

   e-mail: kopbaeva.gulmira@mail.ru

 Лауазымдық міндеттері:

     - Заманауи білім беру жағдайларында жаңа технологияларды енгізу немесе одан әрі дамыту бойынша әдістерді меңгеруде кеңес беру жұмысын ұйымдастырады және басқарады.

     -  Жалпы білім беретін және дарынды балаларға арналған мектептердің педагогикалық қызметкерлеріне кеңес беру жұмысын ұйымдастырады.

     -  Білім беру мекемелерінің эксперименттік жұмыстарының нәтижелерін талдайды және жалпылайды.

    -  Педагог қызметкерлердің әдістемелік бірлестігінің жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді.

     Жүзеге асырады:

    - Білім беру ұйымдарындағы оқу-әдістемелік және тәрбие жұмыстарының жағдайын талдайды және оның нәтижелілігін арттыру бойынша ұсыныстар жасайды.

    -  Педагог қызметкерлерге оқудың мазмұнын, түрін, әдістерін және құралдарын анықтауда көмек көрсетеді.

    -  Білім беру мекемелерінің педагог қызметкерлеріне қызметінің сәйкес бағыты бойынша кеңес беру және тәжірибелік көмек көрсетеді.

    -  Тақырыптық жоспарлар жасауға қатысады


   Аринов Есбол Рымбекович


   Инновациялық оқыту түрлері мен электронды білім беру жөніндегі директордың орынбасары 

 Телефон:  8(7212) 415194

   e-mail: e.arinov@umckrg.gov.kz 

     Лауазымдық міндеттері

             Директордың орынбасары келесі қызметтік міндеттерді орындайды:

      Талдайды:

    -  облыстың білім беру мекемелерін ақпараттандыру мәселелері мен ақпараттық-коммуникациялық қамтамасыз етілуін дамытудың өзекті және перспективті қажеттіліктерін;

    -  ақпараттық және коммуникациялық қамтамасыз ету аймағында облыстың білім беру мекемелерінің перспективті мүмкіндіктерін;

    -  ақпараттандыру үрдісінің барысын, дамуын  және нәтижесін.

Болжайды:

    -  білім беру мекемелерінің ақпараттандыру жоспарланған үрдістерінің салдарын;

    -  білім беру мекемелерін дамыту стратегиясын түзету үшін қоғам мен білім беру саласында ақпараттандыру үрдісін өзгеру тенденциясын.

         Жоспарлайды және ұйымдастырады:

    -  ұйым сайтын құру, ақпараттарды жинау, оларды жариялау мен сайтта уақытылы жаңарту үрдісін;

    -  ақпараттандыру үрдісін дамытудың негізгі бағыттарын әзірлеу мен орындалуын;

    -  ақпараттандыруды жүзеге асыру мақсатында ақпараттық және коммуникалық технологияларды қолдану аймағында педагогикалық ұжымдардың қызметін ағымдық және перспективті жоспарлауын;

   -  білім беру мен басқару қызметінде ақпараттық технологияларды қолдану сұрақтары бойынша педагогикалық және басқару кадрларды оқытылуын;

   -  облыстың білім беру мекемелерін ақпараттандыру сұрақтары бойынша қызметті жүзеге асыру тәжірибесін зерттеу, жалпылау және таратылуын;

   -  семинарларды, конференцияларды және басқа да ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша тәжірибені тарату және қолдану бойынша шараларды өткізілуін;

   -  ақпараттандыру сұрақтары бойынша білім беру мекемелерінің қызметін сәтті жүзеге асыруға қажет сыртқы байланыс жүйесін;

   -  білім беру мен басқару қызметінің ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша инновация, тәжірибелік және ғылыми-зерттеу қызметінің басқару жүйесін.

        Үйлестіреді:

   -  ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану аймағында, сонымен қатар қажет оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуде педагогикалық және басқарушы қызметкерлерінің бірлескен қызметін;

   -  облыстың білім беру мекемелерінде ақпараттандыруды қамтамасыз етуші құрылымдары мен қызметтерімен, білім беру мекемелерінің әкімшілерінің өзара әрекеттесуін.

        Басқарады:

   - облыстың білім беру мекемелерінде ақпараттандыру үрдісін;

   - облыстың білім беру мекемелерінде ақпараттандыру үрдісінің қатысушыларын ынталандыру жүйесін.

        Бақылайды:

   -  білім беру және басқару қызметінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды құралдарын  қолдану;

   -  ақпараттандыру үрдісінің барысы мен нәтижелерінің сәйкестігін;

   -  облыстың білім беру мекемелерін ақпараттандыру сұрақтары бойынша қабылданған шешімдерді орындау.

 Түзетеді:

   -  ақпараттандыру бағдарламасының негізгі бағыттарын жүзеге асыру барысын

   -  ақпараттық және коммуникалық технологияларды қолдану сұрақтары бойынша білім беру мекемелерінің қызметін қамтамасыз ететін әдістемелік құжаттарын;

   -  облыстың білім беру мекемелерінің ақпараттандыру бағдарламасында қатысатын құрылымдар үшін нормативті құжаттарын;

   -  білім беру және басқару қызметінің ақпараттық және коммуникациялық қызметіне ақпараттық және коммуникациялық технологияларды енгізу әдістемесін;

   -  облыстың білім беру мекемелерінің ақпараттандыру бағдарламасын, басқа да стратегиялық құжаттарын.

 Кеңес береді:

   -  білім беру мекемелерінің ақпараттандыру бағдарламасының қатысушыларына  бағдарламаны жүзеге асыру сұрақтары бойынша;

Бағалайды, саралайды:

   -  облыстың білім беру мекемелерінің ақпараттандыру бөлімінің стратегиялық құжаттарын (оқу жоспары, білім беру бағдарламасы, облыстың білім беру мекемелерін дамыту бағдарламасы мен концепциясы);

   -  ақпараттық және коммуникациялық технологияларды енгізу және әзірлеу бойынша ұсыныстар және сыртқы әріптестермен байланыс орнату.

Қатысады:

   -  қаланың, облыстың ақпараттың ортасыныңдамуына.